Trámites Online

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
--- Consulta de recibos en recadación executiva e sancións de tráfico Online
--- Pagamento de recibos Presencial Online
171 Tarxeta de residente sistema ORA Presencial Online Descarga
172 Autorización para vao/pasaxe Presencial Online Descarga
173 Cambio titularidade vao/pasaxe Presencial Online Descarga
175 Tarxeta zona peonil Presencial Online Descarga
261 Comunicación da transmisión do título habilitante (licenza urbanística ou comunicación previa) Presencial Online Descarga
405 Solicitude de subvención para entidades e asociacións culturais Online Descarga
505 Certificado de empadroamento Presencial Online Descarga
506 Certificado de empadroamento de persoas falecidas Presencial Online Descarga
522 Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente Presencial Online Descarga
651 Comunicación ao Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos ou ao Rexistro Municipal de Cans Presencial Online Descarga
652 Inscrición no Rexistro Municipal de Cans Presencial Online Descarga
801 Utilización de instalacións deportivas municipais Presencial Online Descarga