Trámites

Buscar trámites por

Código Trámite Presentación
--- Solicitudes de Axuda (Anexo I) e Xustificación (Anexo II) do Plan de emprego municipal (con)trato feito! Presencial Descarga
281 Axudas para a rehabilitación do casco histórico
352 Solicitude de axuda para material escolar no segundo ciclo de educación infantil, curso 2017-2018 Presencial Descarga
402 Subvencións para a celebración das Festas de Lume novo nos barrios, parroquias e núcleos poboacionais do municipio de Lugo Presencial Descarga
405 Solicitude de subvención para entidades e asociacións culturais Online Descarga
451 Solicitude 451 - Subvención para o desenvolvemento de programas e actividades que beneficien a xuventude Presencial Descarga
522 Subvencións para asociacións e entidades sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente Presencial Online Descarga
802 Subvencións para persoas con talento deportivo Presencial Descarga
803 Subvencións para entidades deportivas sen ánimo de lucro Presencial Descarga
904 Axuda ao alugamento de vivenda Presencial Descarga
907 Subvención para gastos de transporte en taxi adaptado Presencial Descarga
908 Subvencións a ONGD para a realización de proxectos de cooperación ao desenvolvemento Presencial Descarga
909 Subvención para entidades xurídico-privadas sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade no eido dos servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actividades que beneficien a persoas e colectivos en situación de desvantaxe e para o mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestruturas nas que se levan a cabo estes programas e actividades Presencial Descarga
912 Servizo de axuda ao fogar Presencial Descarga