Subvencións para entidades deportivas sen ánimo de lucro

Código: 
803
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Documentación xenerica

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado, segundo modelos anexos
  • Fotocopia do Documento de Identidade da persoa solicitante
  • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación
  • Certificación dos datos bancarios

Observacións

Soamente se poderá presentar unha solicitude por asociación ou entidade

Prazo de presentación

Dende o 20/11/2016 ao 05/12/2016, ámbolos dous incluídos

ANEXOS

  • ANEXO II - Licenzas deportivas federados/as
  • ANEXO III - Modelo de declaración xurada para os efectos de solicitar subvención