Subvencións para entidades deportivas sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte e actividade física no Concello de Lugo

Código: 
803
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Documentación xenerica

  • Fotocopia do DNI da persoa solicitante
  • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación
  • Certificación dos datos bancarios

Observacións

Soamente se poderá presentar unha solicitude por asociación ou entidade

ANEXOS

  • ANEXO II (achegando certificado da Federación)
  • ANEXO III