Inscrición no Rexistro Municipal de Cans

Código: 
652
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia do DNI (presentarase acompañado do seu orixinal para a súa comprobación)
  • Fotocopia do documento onde figure o número de microchip implantado no can xunto cos datos da persoa propietaria (presentarase acompañado do orixinal para a súa comprobación)