Certificado de empadroamento

Código: 
505
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

O certificado de empadroamento é o documento que acredita a residencia e o domicilio habitual das persoas empadroadas no concello, así como outros datos referidos ao empadroamento e que constan no padrón municipal.

Pode solicitalo a persoa interesada maior de 16 anos ou quen posúa a súa representación legal.

Modalidades

Tipo de certificado

Obxecto e contido

Tipo de trámite

Padrón individual

Acredita o empadroamento da persoa interesada nun enderezo concreto

Presencial 

instantáneo

online

 

Padrón conxunto

Acredita o empadroamento das persoas que figuran inscritas na mesma folla padroal

Presencial

instantáneo

 

Padrón histórico

individual

Acredita as variacións padroais da persoa solicitante, desde o ano 1996

Presencial

instantáneo

Online 

Padrón histórico

conxunto

Acredita as variacións padroais das persoas da mesma folla padroal

Presencial 

Non instantáneo

 

Certificado con

inclusión de baixas

Acredita o empadroamento de persoas que causaron baixa, por falecemento ou outras causas*

Presencial 

instantáneo

 

Certificados para consulados

Son certificados de padrón individual ou conxunto, cos requisitos específicos que requiren nos Consulados.

Tempo de trámite: 4 dias hábiles

Presencial

Non instantáneo

 

Certificados para pensionistas no estranxeiro

Acreditan o empadroamento da persoa interesada e a súa comparecencia persoal na oficina de Estatística municipal.

Tempo de trámite: 4 dias hábiles

Presencial

Non instantáneo

 

 

Como tramitar

  • Presencialmente

Pódense obter no mesmo momento, segundo a modalidade descrita na anterior táboa, no Centro de servizos municipais sito en Ronda Muralla 197, previa acreditación da identidade (DNI ou documento identificativo).

Para obter o Certificado con inclusión de baixas por falecemento, cómpre achegar copia do certificado de defunción.

No caso de non acudir persoalmente, o representante deberá achegar a  autorización.

  • Vía electrónica 

Pódese facer a solicitude mediante certificado electrónico no enlace https://carpeta.lugo.es e obter o documento no momento para a súa descarga no propio ordenador. 

+ info

Solicitude 505 - Certificado de empadroamento