Certificado de empadroamento

Código: 
505
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

O certificado de empadroamento é o documento que acredita  a  residencia e o domicilio habitual das persoas empadroadas no concello, así como outros datos referidos ao empadroamento e que constan no padrón municipal.

Pode solicitalo a persoa interesada maior de 16 anos ou quen posúa a súa representación legal.

Modalidades

Tipo de certificado

Obxecto e contido

Tipo de trámite

Padrón Individual

Acredita o empadroamento da persoa interesada nun enderezo concreto

Presencial

instantáneo

online

 

Padrón Conxunto

Acredita o empadroamento das persoas que figuran inscritas na mesma folla padroal

Presencial

instantáneo

Online

Padrón histórico individual

Acredita as variacións padroais da persoa solicitante, desde o ano 1996

Presencial

instantáneo

 

Padrón histórico

Conxunto

Acredita as variacións padroais das persoas da mesma folla padroal.

Presencial

instantáneo

 

Certificado con inclusión de baixas

Acredita o empadroamento de persoas que causaron baixa, por falecemento ou outras causas

Presencial

instantáneo

 

Certificados para consulados

Son certificados de padrón individual ou conxunto, cos requisitos específicos que requiren nos Consulados.

Tempo de trámite: 4 dias hábiles

Presencial

Non instantáneo

 

Certificados para Pensionistas no estranxeiro

Acreditan a o empadroamento da persoa interesada e a súa comparecencia persoal na oficina de Estatística municipal.

Tempo de trámite: 4 dias hábiles

Presencial

Non instantáneo

 

 

Cómo tramitalo

  • Presencialmente

Pódense obter no mesmo momento, segundo a modalidade descrita na anterior táboa, no Centro de servizos municipais sito en Ronda Muralla 197, previa acreditación da identidade (DNI ou documento identificativo).

No caso de non acudir persoalmente, o representante deberá achegar a  autorización.

  • Vía electrónica 

Pódese facer a solicitude mediante certificado electrónico no enlace https://carpeta.lugo.es e obter o documento no momento para a súa descarga no propio ordenador. 

+ info

Solicitude 505 - Certificado de empadroamento