Servizos

Guía Cidadá

A Concellería de Educación xestiona o Parque Infantil de Tráfico (PIT), onde se realizan diferentes accións de educación viaria e sensibilización cara á seguridade do tráfico.
Período medio de pago global, RD 635/2014, do 25 de xullo
A Sección de Estatística do Concello é a encargada de xestionar o Padrón Municipal de habitantes, entre outras competencias.
Outras distincións históricas outorgadas polo Concello
O Concello de Lugo participa na iniciativa dos Orzamentos Participativos como ferramenta de democracia directa que permite á cidadanía participar no proceso de deseño dos orzamentos municipais.
Orzamento xeral para a anualidade 2016
Orzamento xeral para a anualidade 2015
A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) ofrece un servizo de información, axuda e asesoramento aos consumidores e usuarios para o axeitado exercicio dos seus dereitos en materia de consumo.
A Oficina de Participación Cidadá desenvolve as súas competencias en tres eidos fundamentais: a atención e información á cidadanía, a participacion cidadá, e o  voluntariado.

Páxinas