Servizos

Guía Cidadá

Anuncio de poxa BOP LUGO número 113 do 20 de maio de 2014Celebración da poxa 26 de xuño do 2014, no Centro Social Uxío Novoneyra Bens obxecto de poxa
Anuncio de poxa: BOP nº 191 de data 20 de agosto de 2016Celebración da poxa: 13 de setembro de 2016, ás 10:00 horas no Centro Social Uxío Novoneyra
Anuncio de poxa BOP LUGO número 264 do 17 de novembro de 2015Celebración da poxa 10 de decembro de 2015, no Centro Social Uxío Novoneyra
Como cada ano, é obrigación dos contribuíntes realizar a declaración da renda. Por iso, é importante lembrar a existencia dunha casa fundamental para o que facer diario das ONG. 
ONG, ONG
Orzamento 688.048,56 €Data de inicio 1 de agosto de 2012Data de finalización 13 de setembro de 2013
A seguridade cidadá, a vixianza do tráfico, e a regulación dos usos da vía pública son funcións incluídas nas competencias da Policía Local municipal.
As actuacións municipais en materia de Urbanismo divídese en tres áreas principais: Planeamento, Xestión e Discplina
O Concello de Lugo, sensibilizado coa protección dos dereitos da infancia e da adolescencia, aprobou o I Plan integral municipal de infancia e adolescencia para os anos 2011- 2015.

Páxinas