Servizos

Guía Cidadá

A seguridade cidadá, a vixianza do tráfico, e a regulación dos usos da vía pública son funcións incluídas nas competencias da Policía Local municipal.
As actuacións municipais en materia de Urbanismo divídese en tres áreas principais: Planeamento, Xestión e Discplina
O Concello de Lugo, sensibilizado coa protección dos dereitos da infancia e da adolescencia, aprobou o I Plan integral municipal de infancia e adolescencia para os anos 2011- 2015.
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Lugo 2012-2015
O Plan Estratéxico de Desenvolvemento Socioeconómico integra ordenadamente as prioridades de actuación para o maior e mellor desenvolvemento da cidade de Lugo.
III Plan de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Lugo
Terceiro programa de fomento do emprego do Concello de Lugo.
Dende o Concello de Lugo apostamos polo máis importante que temos, as persoas, e neste caso queremos estar a carón dos nosos 6.926 veciños que sofren a lacra do desemprego.
O documento "Plan de Emerxencia Municipal de Lugo" foi homologado pola Xunta de Galicia no Comité Galego de Protección Civil, e posteriormente aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión do 23 de maio de 2007.

Páxinas