Servizos

Guía Cidadá

Actuacións dirixidas a familias en situación de vulnerabilidade ou dificultade
Axudas a persoas e/ou familias en situacións carenciais graves.
Atencións á cidadanía no seu propio domicilio en casos autonomía persoal limitada
Actividades de tipo social, cultural, educativo e de lecer desenvolvidas nos centros sociais municipais
Programa dirixido a procurar o desenvolvemento da personalidade das nenas e dos nenos a través do xogo e do xoguete.
Consellos para peóns e condutores, orientados a evitar os atropelos no casco urbano.
O Concello de Lugo xestiona a Praza de Abastos, o Mercado Quiroga ballesteros e o Mercadiño.
Anuncio de poxa: BOP nº 191 de data 20 de agosto de 2016Celebración da poxa: 13 de setembro de 2016, ás 10:00 horas no Centro Social Uxío Novoneyra

Páxinas