Servizos

Guía Cidadá

Atencións á cidadanía no seu propio domicilio en casos autonomía persoal limitada
Actividades de tipo social, cultural, educativo e de lecer desenvolvidas nos centros sociais municipais
Programa dirixido a procurar o desenvolvemento da personalidade das nenas e dos nenos a través do xogo e do xoguete.
Consellos para peóns e condutores, orientados a evitar os atropelos no casco urbano.
O Concello de Lugo xestiona a Praza de Abastos, o Mercado Quiroga ballesteros e o Mercadiño.
Anuncio de poxa: BOP nº 191 de data 20 de agosto de 2016Celebración da poxa: 13 de setembro de 2016, ás 10:00 horas no Centro Social Uxío Novoneyra
Como cada ano, é obrigación dos contribuíntes realizar a declaración da renda. Por iso, é importante lembrar a existencia dunha casa fundamental para o que facer diario das ONG. 
ONG, ONG
Orzamento 688.048,56 €Data de inicio 1 de agosto de 2012Data de finalización 13 de setembro de 2013

Páxinas