Servizos

Guía Cidadá

Axudas a persoas e/ou familias en situacións carenciais graves.
Atencións á cidadanía no seu propio domicilio en casos autonomía persoal limitada
Actividades de tipo social, cultural, educativo e de lecer desenvolvidas nos centros sociais municipais
Programa dirixido a procurar o desenvolvemento da personalidade das nenas e dos nenos a través do xogo e do xoguete.
Consellos para peóns e condutores, orientados a evitar os atropelos no casco urbano.
O Concello de Lugo xestiona a Praza de Abastos, o Mercado Quiroga ballesteros e o Mercadiño.
Anuncio de poxa Edicto 5 de decembro de 2015Presentación de ofertas Concello de Lugo, en horario de 9:00 a 14:00Adxudicación da poxa Un mes dende a data de publicación do edicto
Anuncio de poxa Edicto 22 de outubro de 2014Presentación de ofertas Concello de Lugo, en horario de 9:00 a 14:00

Páxinas