Servizos

Guía Cidadá

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) supón a norma xurídica de obrigado cumprimento tanto para a cidadanía comompara a Administración.
Proxecto financiado polo Concello de Lugo e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea, dedicado ao favorecemento dun desenvolvemento urbano sustentable.
Orzamento de licitación 226.811,45 €Orzamento de adxudicación 170.308,53 €Data de inicio 1 de setembro de 2014
Servizo municipal orientado á coordinación de carácter preventivo e operativo en casos de emexencia e catástrofe, así como en eventos que supoñan un risco para a seguridade de persoas e bens públicos.
Programación da Casa da Xuventude para o curso 2014/2015
A concellaría xestiona a programación cultural no municipio e a súa promoción entre a cidadanía.
Axudas para o financiamento parcial do alugamento da vivenda destinada a domicilio habitual
Actuacións dirixidas a familias en situación de vulnerabilidade ou dificultade
Axudas a persoas e/ou familias en situacións carenciais graves.

Páxinas