Servizos

Guía Cidadá

Máis info Anuario do Deporte 2018| Descargar pdf
Orzamento 327.451,06 €Data de inicio Outubro 2013 Data de finalización Xaneiro de 2013
Do 8 de marzo ao 15 de abril de 2018 Diversos espazos da cidade
Orzamento de licitación 57.086,80 €Orzamento de adxudicación 48.239,06 €Data de inicio 22 de febreiro de 2013Data de finalización 16 de abril de 2013
Do 12 ao 17 de maio, na Praza Maior
Unha sociedade máis culta, máis informada e mellor formada sobre as drogas será máis capaz de convivir nun mundo no que estas existen, reducindo o risco de establecer con elas relacións conflitivas.

Páxinas