Servizos

Guía Cidadá

Informes do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas
Distincións como Fillos Adoptivos, Fillos Preclaros ou Fillos Predilectos da cidade.
O Festival Internacional de Literatura e Arte con Retranca terá luigar en Lugo entre o 6 e o 12 de abril do 2015.
As multitudinarias festas do San Froilán son as máis fermosas do outono galego, dixo Álvaro Cunqueiro no seu tempo. E non esaxeraba: en realidade, hoxe pódese dicir que son as máis fermosas de todas as estacións en Galicia.
A sección municipal encargada da xestión dos impostos, as taxas e os prezos públicos é Facenda Local, dependente da Concellería de Economía. Esa xestión supón a realización das seguintes tarefas:
Servizos en relación á rehabilitación de edificios e vivendas.
Orzamento de licitación 15.977,69 €Orzamento de adxudicación 13.581,04 €Data de inicio13 de xaneiro de 2014Data de finalización Obra rematada en marzo de 2014
Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo S.A.
O Concello de Lugo está a desenvolver unha estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado (EDUSI).
O Concello de Lugo conta actualmente con 4 escolas infantís, que teñen por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos nenos e nenas, realizando ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia á vez que facilita o acceso dos pais ao mundo laboral.

Páxinas