Servizos

Guía Cidadá

Tramitación de licenzas e expedientes, e emisión de informes e certificados relativos a urbanismo.
Orzamento derrube 8.017,42 €Orzamento asfaltado 27.297,78 €Data de inicio 25 de abril de 2012Data de finalización 22 de xuño de 2012
A Concellería de Deportes encárgase de garantir o correcto funcionamento das instalacións deportivas municipais e de ofrecer servizos e actividades que contribúan a promover a práctica do deporte e da actividade física do Concello. 
O Servizo de Urbanismo vela polo cumprimento de todas as obrigas e determinacións referidas á ITE contidas na Ordenanza sobre conservación, rehabilitación e estado ruinoso das edificacións.
Dende o 30 de xaneiro de 2017 as facturas dirixidas ao Concello de Lugo deben ser electrónicas. Dita obriga recóllese na Ordenanza reguladora de Administración Electrónica deste Concello.
Servizo específico integrado nos servizos sociais municipais, froito dun convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Emigración e o Concello de Lugo, dirixido a proporcionar información, orientación e asesoramento ás persoas inmigrantes e emig
Hortos con función de autoconsumo que o Concello de Lugo pon a disposición da veciñanza para contribuír a favorcer os hábitos saudables, centrados na produción ecolóxica, e, que se situan na ladeira entre a Ronda das Fontiñas e o paseo flu
Coñece o mellor de Lugo a través das guías elaboradas no obradoiro CULTUR@LVCVS Rutas gastronómicas de Lugo: http://gastrorutas.lugo.gal
Colaboración con asociacións e instancias públicas e privadas relacionadas coa accesibilidade para a eliminación das barreiras no concello de Lugo, sentando as bases ás que se deberán axustar as intervencións urbanísticas e comerciais.
A colección fotográfica Delgado Guisasola foi adquirida polo Concello de Lugo o 8 de xuño de 1990 e posteriormente depositada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Na actualidade está custodiada nas dependencias do Arquivo Municipal de Lugo. 

Páxinas