Servizos A-Z

Selecciona unha das letras do alfabeto para ver os servizos que comecen por esa inicial

A - B - C - D - E - F - G - I - L - O - P - R - S - T - V - W
Anótate nos cursos gratuítos organizados polo Concello, que se impartirán no Edificio de Novas Tecnoloxías. Hai 14 cursos distintos no eido das novas tecnoloxías e 210 prazas. + info
Dispositivo intelixente multiservizo que nos permite identificarnos e facer uso dos servizos municipais dun modo rápido e sinxelo.
Tarifas e suplementos regulamentarios para o servizo de autotaxi no concello de Lugo
O Tribunal Económico e Administrativo, TEA, é o órgano especializado na tramitación e resolución de reclamacións económico-administrativas.
A Tesourería Municipal pertence á Área de Economía e Emprego e a súa función comprende o manexo e a custodia de fondos, valores e efectos do Concello e a realización dos servizos de recadación.
No Servizo de Turismo temos como obxecto xestionar o turismo no Concello, así como impulsar a mellora dos servizos turísticos e a implicación dos axentes locais nunha cultura de calidade, colaborando na reflexión estratéxica de Lugo como destino turístico.