Servizos A-Z

Selecciona unha das letras do alfabeto para ver os servizos que comecen por esa inicial

A - B - C - D - E - F - G - I - L - O - P - R - S - T - V - W
O Concello de Lugo presta o Servizo Municipal de Comedores Escolares, a través do cal a Concellería de Educación e Infraestruturas Urbanas encárgase da elaboración das comidas, a súa distribución ata as mesas, o reparto entre os nenos e nenas e a vixil
Campañas de promoción turística
Oficina municipal dedicada ao desenvolvemento de todas as actividades que se levan a cabo nos centros de educación infantil, primaria e secundaria do Concello de Lugo.
Axudas concedidas ás asociacións culturais e persoas xurídico-privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades culturais, así como para mantemento.
O Concello de Lugo afronta a modernización do servizo ORA en consonancia co desenvolvemento das novas tecnoloxías e a sostibilidade. 
O Concello é o responsable de facer chegar a auga potable aos cidadáns e cidadás de Lugo. Dende a Estación de captación e tratamento da auga ata os domicilios lugueses hai un proceso que resumidamente é o seguinte:
Unha das competencias da concellería de Servizos Xerais é a Sanidade, que no ámbito da administración municipal ten asignadas as seguintes responsabilidades:
O Servizo de Información Municipal 010 é o principal medio de comunicación e de contacto entre o Concello e os cidadáns. É un servizo moderno, áxil e accesible, que abre a administración local á comunicación coa cidadanía de Lugo, sexa por teléfono, fax ou correo electrónico.
O Concello de Lugo recibiu subvencións doutros organismos públicos para o desenvolvemento de distintas actividades.

Páxinas