Servizos A-Z

Selecciona unha das letras do alfabeto para ver os servizos que comecen por esa inicial

A - B - C - D - E - F - G - I - L - O - P - R - S - T - V - W
O Concello resultou beneficiario dunha achega do Instituto energético de Galicia para a instalación dunha Rede de distribución de enerxía térmica no recinto da antita Frigsa, mediante Resolución do Instituto Enerxético de Galicia, INEGA (Consellería de
Rexistro de convenios subscritos polo Concello e aínda en vixencia.
Orzamento de licitación 82.169,64 €Orzamento de adxudicación 63.508,91 €Data de inicio 25 de agosto de 2014Data de finalización 10 de setembro de 2014
Orzamento de licitación 98.515,20 €Orzamento de adxudicación 68.747,67 €Data de inicio 18 de agosto de 2014Data de finalización 15 de setembro de 2014
Orzamento de adxudicación 42.370,00 €Data de inicio 4 de agosto de 2014Data de finalización 25 de agosto de 2014
Orzamento de licitación 72.202,20 €Orzamento de adxudicación 57.617,36 €Data de inicio 24 de xullo de 2014Data de finalización 5 de setembro de 2014
Orzamento de licitación 571.000,83 €Orzamento de adxudicación 371.149,35 €Data de inicio 26 de setembro de 2014
Asociacións, clubs e outras entidades sen ánimo de lucro operativas no termo municipal de Lugo.
Orzamento 234.856,90 €Data de inicio 18 de outubro de 2011Data de finalización 25 de novembro de 2011
Orzamento 237.551,77 € Data de inicio Xaneiro 2012Data de finalización Maio 2012

Páxinas