Servizos A-Z

Selecciona unha das letras do alfabeto para ver os servizos que comecen por esa inicial

A - B - C - D - E - F - G - I - L - O - P - R - S - T - V - W
Do 3 ao 9 de maio en diferentes espazos da cidade
Tramitación de licenzas e expedientes, e emisión de informes e certificados relativos a urbanismo.
Urbaser é a empresa adxudicataria da limpeza, recollida e transporte dos residuos sólidos urbanos (RSU) da cidade de Lugo.