Servizos A-Z

Selecciona unha das letras do alfabeto para ver os servizos que comecen por esa inicial

A - B - C - D - E - F - G - I - L - O - P - R - S - T - V - W
Dende o 30 de xaneiro de 2017 as facturas dirixidas ao Concello de Lugo deben ser electrónicas. Dita obriga recóllese na Ordenanza reguladora de Administración Electrónica deste Concello.
A Concellería de Deportes encárgase de garantir o correcto funcionamento das instalacións deportivas municipais e de ofrecer servizos e actividades que contribúan a promover a práctica do deporte e da actividade física do Concello. 
Orzamento derrube 8.017,42 €Orzamento asfaltado 27.297,78 €Data de inicio 25 de abril de 2012Data de finalización 22 de xuño de 2012
O Servizo de Urbanismo vela polo cumprimento de todas as obrigas e determinacións referidas á ITE contidas na Ordenanza sobre conservación, rehabilitación e estado ruinoso das edificacións.
Servizo específico integrado nos servizos sociais municipais, froito dun convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Emigración e o Concello de Lugo, dirixido a proporcionar información, orientación e asesoramento ás persoas inmigrantes e emigrantes retornadas do Concello.