Servizos A-Z

Selecciona unha das letras do alfabeto para ver os servizos que comecen por esa inicial

A - B - C - D - E - F - G - I - L - O - P - R - S - T - V - W
Informes do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas
O Festival Internacional de Literatura e Arte con Retranca terá luigar en Lugo entre o 6 e o 12 de abril do 2015.
As multitudinarias festas do San Froilán son as máis fermosas do outono galego, dixo Álvaro Cunqueiro no seu tempo. E non esaxeraba: en realidade, hoxe pódese dicir que son as máis fermosas de todas as estacións en Galicia.
Distincións como Fillos Adoptivos, Fillos Preclaros ou Fillos Predilectos da cidade.
A colección fotográfica Delgado Guisasola foi adquirida polo Concello de Lugo o 8 de xuño de 1990 e posteriormente depositada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Na actualidade está custodiada nas dependencias do Arquivo Municipal de Lugo. 
A sección municipal encargada da xestión dos impostos, as taxas e os prezos públicos é Facenda Local, dependente da Concellería de Economía. Esa xestión supón a realización das seguintes tarefas: