O Concello activa a tramitación dos expedientes disciplinarios a seis oficiais da Policía Local por falta grave ou moi grave

O Concello de Lugo activou a apertura dos expedientes disciplinarios aos seis oficiais que asistiron á reunión mantida onte coa Alcaldesa, Lara Méndez, e o director xeral de Recursos Humanos, para presentar a proposta de redistribución dos efectivos do corpo. Considérase que as súas actitudes poden encaixar baixo as faltas que a Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia (Lei 4/2007, de 20 abril, e DOG 3 de maio de 2007) tipifica como “moi graves” ou “graves”:
- Artigo 79. Faltas moi graves:
e) A insubordinación individual ou colectiva, respecto ás autoridades ou mandos de que dependen.
- Artigo 80. Faltas graves:
b) A desobediencia aos mandos superiores xerárquicos ou responsables do servizo con motivo das ordes ou instrucións lexítimas dadas por aqueles, salvo que constituíse infracción manifesta do ordenamento xurídico.

Venres, 15 de marzo de 2019
Fonte: 
Gabinete de Prensa

Segundo a mesma Lei de Coordinación de Policías Locais, artigo 83, as sancións que se poden impoñer pola comisión de faltas moi graves son a separación do servizo ou a suspensión de funcións desde tres meses e un día ata un máximo de 6 anos, e por faltas graves, a suspensión de funcións desde cinco días a tres meses.
 
Na proposta da apertura de expediente nárrase como aconteceu a reunión:
“Despois dos saúdos, a Alcaldesa de Lugo comezou a facer unha presentación do obxecto da reunión sendo aos poucos minutos interrompida de forma reiterada por un oficial. No momento no que a Alcaldesa lle reprendeu a falta de respecto ao impedirlle falar, o oficial, levantándose do asento, dirixiuse á Alcaldesa alzando o ton de voz e acusándoa de só convocar ao persoal para mentirlle, enganalo, dicíndolle que el non aceptaba ningunha proposta que non fora asinada polo Xefe de Policía Local, e que a proposta que se ía presentar non o estaba. A Alcaldesa, nese momento, cominou ao oficial a deixar que a reunión continuara ou que marchara. O oficial seguiu falando en voz alta collendo deseguido a súa chaqueta e dirixíndose á porta. No mesmo momento, outro oficial dixo en voz alta: “Se el marcha, eu tamén”, levantándose da mesa, ao tempo que o facían os outros catro oficiais presentes. Quedándose retrasado un dos oficiais, o director xeral dirixiuse a el para dicirlle que aquelas actitudes non se podían consentir, que eran unha falta de respecto e mesmo insubordinación á máxima representante do Concello”.

Asinado o decreto de reorganización
Por outra banda, tal e como xa avanzou onte, a Alcaldesa asinou esta mañá o decreto de reorganización temporal e de mínimos dos efectivos da Policía Local para optimizar o seu funcionamento e que preste un mellor servizo á cidadanía, ante a merma de efectivos de axentes que se produciu a raíz do decreto regulador de xubilación anticipada, ao que se acolleron a día de hoxe 26 funcionarios policiais, e á espera de que se cubran as 45 prazas previstas nas catro ofertas de emprego público que sacou adiante o Goberno no que vai de mandato.

Os cambios, que entrarán en vigor a principios de abril, consisten na redistribución dos efectivos entre as distintas quendas para equilibralas, e que tres funcionarios que están nas unidades de Patrulla Verde e o Gabinete de Tráfico se incorporen ás quendas porque se prioriza que sempre quede cuberto o servizo de Atestados e que exista un número mínimo de patrullas na rúa operativas por razóns de seguridade cidadá e dos propios policías.

A Alcaldesa, xefa da Policía Local, ten a capacidade e competencia para a reorganización do servizo e faino en base a unha proposta técnica asinada pola dirección xeral de Recursos Humanos.

Noticias relacionadas