Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación mediante lotes dun servizo de cociña, comedor e lavandería para as Escolas Infantís Municipais “Serra de Outes” (Lote 1) e “Gregorio Sanz” do Concello de Lugo (Lote 2). (Exp. 10/2016) 09/02/2017 06/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación do servizo de vixilancia nos Centros de Convivencia Municipais do Concello de Lugo (Exp. 6-2016) 11/07/2016 08/07/2016 En tramitación Contrato de servizos
Contratación das obras de mellora de estradas de acceso a explotacións agrarias no Concello de Lugo 18/07/2016 14/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da subministración, actualización e soporte de licenzas de produtos Microsoft mediante contrato "Open Value Suscription de Goberno” para o Concello de Lugo (Expte.Ref. 3-2016) 04/07/2016 01/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación da subministración (adquisición mediante compra) de vehículo furgón mixto con destino ao servizo de bombeiros. Exp. 16/2016 04/07/2016 01/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratos menores: Xuño 2016 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Maio 2016 Non aplica Contratos menores
Contratación do servizo de mantemento e conservación integral das áreas de xogos infantís existentes nos parques, xardíns e zonas verdes públicas municipais da cidade de Lugo (Expte Ref. 2-2016) 06/07/2016 04/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: Maio 2016 Non aplica Contratos menores
Contratación do servizo de limpeza, reparación, mantemento e conservación das fontes ornamentais do Concello de Lugo. Expdte:4-2016. 23/05/2016 20/05/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos

Páxinas