Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Autorización da instalación de casetas e caldeiros do polbo nº 1 e 3 durante as Festas do San Froilán para os anos 2017, 2018, 2019. Exp. Ref. 27-2017 25/08/2017 23/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Explotación do servizo de cafetería no Centro de Convivencia Uxío Novoneyra. Exp. Ref. 15-2017 31/07/2017 26/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratos menores: Xullo de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación dun Control da Calidade da Auga de consumo humano no grifo do usuario, Auga das fontes públicas non contectadas á rede de abastecemento e das Piscinas municipais de uso público. Expte. Ref 17-2017 24/07/2017 19/07/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación mediante Acordo Marco e por Lotes da Subministración de Combustible para vehículos e maquinaria municipal (Lote 1) de combustible para calefacción de dependencias municipais (Lote 2) e Subministración Gas Natural (Lote 3). (Exp. Ref. 18-2017) 18/08/2017 14/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratacion do servizo de transcrición de actas do pleno e das comisións do pleno, que así o requiran, do Excmo. Concello de Lugo (Exp. Ref.: 19-2017) 25/08/2017 22/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da prestación de Actividades Extraescolares (Lote 1) e prestación dun Servizo de Comedor Escolar (Almorzo e Xantar) e Apoio ao Comedor (Lote 2) levadas a cabo pola Concellería de Educación nos CEIPS do Concello de Lugo. Expte Ref. 24-2017 28/07/2017 24/07/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación do aluguer e mantemento de dez cabinas sanitarias a instalar en zonas verdes públicas do Concello de Lugo. Expdte ref: 8-2017 28/06/2017 23/06/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: Xuño de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratacion da exposición permanente da memoria o Vello Cárcere (Lote1) e de exposición colectiva temporal “desde o panóptico: cada cela unha obra” (lote 2) no Centro Sociocultural Vello Cárcere (exp.22-2017) Adxudicado / Formalizado Outros contratos

Páxinas