Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Licitación para a autorización da instalación das casetas e caldeiros de polbo durante as festas de San Froilán dos anos 2016 a 2019. Aprobación das bases e a adxudicación por procedemento aberto. Apertura do procedemento de licitación. Exp.: 29-2016 29/08/2016 26/08/2016 Adxudicado / Formalizado Outros contratos
Contratación da obra de accesibilidade e mellora de servizos no centro histórico: Praza Pío XII, Praza da Soidade e Praza Maior. Exp. Ref.: 24-2016 16/08/2016 11/08/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de atraccións no recinto feiral de San Froilán para os anos 2016, 2017, 2018, 2019. (Expdte. Ref. 27-2016) 23/08/2016 22/08/2016 Adxudicado / Formalizado Outros contratos
Contratación das obras a maiores das obras de rehabilitación do Antigo Cárcere do partido xudicial de Lugo. Fase 2. (Exp. Ref. 25-2016) 26/07/2016 21/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Solicitude de orzamentos para a adquisición de papel A4 e A4 (procedente de madeira certificada e 100 % reciclado), para as fotocopiadoras e impresoras do Concello. (Expdte. Ref.: Menor 1-2016). 20/07/2016 18/07/2016 En tramitación Contratos menores
Contratación da prestación integral das actividades de animación sociocultural nos Centros de Convivencia Municipais e outros (Expdte Ref.: 17-2016) 18/07/2016 15/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación mediante lotes dun servizo de cociña, comedor e lavandería para as Escolas Infantís Municipais “Serra de Outes” (Lote 1) e “Gregorio Sanz” do Concello de Lugo (Lote 2). (Exp. 10/2016) 09/02/2017 06/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación do servizo de vixilancia nos Centros de Convivencia Municipais do Concello de Lugo (Exp. 6-2016) 11/07/2016 08/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación das obras de mellora de estradas de acceso a explotacións agrarias no Concello de Lugo 18/07/2016 14/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da subministración, actualización e soporte de licenzas de produtos Microsoft mediante contrato "Open Value Suscription de Goberno” para o Concello de Lugo (Expte.Ref. 3-2016) 04/07/2016 01/07/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións

Páxinas