Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACIÓN DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Autorización da instalación de casetas e caldeiros do polbo nº 1 e 3 durante as Festas do San Froilán para os anos 2017, 2018, 2019. Exp. Ref. 27-2017 25/08/2017 23/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Explotación do servizo de cafetería no Centro de Convivencia Uxío Novoneyra. Exp. Ref. 15-2017 31/07/2017 26/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratos menores: Xullo de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación dun Control da Calidade da Auga de consumo humano no grifo do usuario, Auga das fontes públicas non contectadas á rede de abastecemento e das Piscinas municipais de uso público. Expte. Ref 17-2017 24/07/2017 19/07/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación mediante Acordo Marco e por Lotes da Subministración de Combustible para vehículos e maquinaria municipal (Lote 1) de combustible para calefacción de dependencias municipais (Lote 2) e Subministración Gas Natural (Lote 3). (Exp. Ref. 18-2017) 18/08/2017 14/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratacion do servizo de transcrición de actas do pleno e das comisións do pleno, que así o requiran, do Excmo. Concello de Lugo (Exp. Ref.: 19-2017) 25/08/2017 22/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da prestación de Actividades Extraescolares (Lote 1) e prestación dun Servizo de Comedor Escolar (Almorzo e Xantar) e Apoio ao Comedor (Lote 2) levadas a cabo pola Concellería de Educación nos CEIPS do Concello de Lugo. Expte Ref. 24-2017 28/07/2017 24/07/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación do aluguer e mantemento de dez cabinas sanitarias a instalar en zonas verdes públicas do Concello de Lugo. Expdte ref: 8-2017 28/06/2017 23/06/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: Xuño de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratacion da exposición permanente da memoria o Vello Cárcere (Lote1) e de exposición colectiva temporal “desde o panóptico: cada cela unha obra” (lote 2) no Centro Sociocultural Vello Cárcere (exp.22-2017) Adxudicado / Formalizado Outros contratos

Páxinas