Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación do seguro de accidentes para as persoas asistentes/participantes nas actividades organizadas polos servizos sociais do Concello de Lugo (Exp. Ref.: 33-2016) 11/01/2017 09/01/2017 Adxudicado / Formalizado Contratos privados
Contratación da subministración e instalación dunha rede de radiocomunicacións dixitais de voz e datos para a operativa da Policía Local (Exp. Ref.: 46-2016) 11/01/2017 09/01/2017 Adxudicado / Formalizado
Contratación do proxecto de humanización e mellora da praza Agro do Rolo (Barrio da Milagrosa). Exp. Ref.: 45-2016 16/01/2017 12/01/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación de subministración mediante lotes dun vehículo Radio Patrulla (5+2 prazas) para a Policía Local e un vehículo Radio Patrulla (5 prazas) para a Policía Local. A selección das empresas subministradoras dos vehículos e declaración de deserto do procedemento de adxudicación de entidade financeira. Apertura dun novo procedemento. Expd.Ref.:23-2016 04/01/2017 02/01/2017 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación da subministración dun equipo de bacheo (camión con cisterna de emulsión asfáltica e caixa basculante) mediante alugamento financeiro (operación de leasing). Declaración de deserto do procedemento anterior. Ref.: 49-2016 04/01/2017 02/01/2017 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación de subministración dunha cabina de aseo autolimpable para instalar no Parque de Rosalía de Castro na Cidade de Lugo. Expdte Ref.: 43-2016 28/12/2016 26/12/2016 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación da adquisición de mobiliario para o centro social e cultural do Vello Cárcere: Estantes para almacén de arqueoloxía (Lote 1), cadeiras para diversos espazos culturais e zonas de reunións (Lote 2), cadeiras para postos de traballo (Lote 3) e mesas móbiles para salas de actividades (Lote 4) (Exp. Ref.: 39-2016) 29/11/2016 28/11/2016 En tramitación Contrato de subministracións
Contratos menores: Novembro 2016 Non aplica Contratos menores
Contratación dos traballos necesarios para a elaboración de mapas de perigosidade e risco de inundación necesarios para a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Lugo. Ref.Exp.:44/2016 21/11/2016 18/11/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da obra de rexeneración do firme en estradas do Concello de Lugo. Ref.Exp.: 41-2016 30/11/2016 28/11/2016 En tramitación Contrato de obra

Páxinas