Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Alleamento de vehículos municipais declarados efectos non utilizables e de vehículos abandonados, retirados e depositados no depósito municipal (Expediente 39-2015) 18/02/2016 16/02/2016 En tramitación Outros contratos
Obras de acondicionamento do paso interior da Muralla Romana. Tramo traseira rúa Clérigos 28/01/2016 26/01/2016 En tramitación Contrato de obra
Contratación da explotación da cafetería sita no centro de convivencia municipal Uxío Novoneyra sito na rúa Quiroga Ballesteros 18/01/2016 14/01/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da subministración de emulsión bituminosa para o mantemento de toda a rede de camiños municipais mediante acordo marco con procedemento aberto. Expediente Ref: 38-2015 04/01/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación para as subministracións mediante lotes dun equipo de bacheo (Camión con cisterna de emulsión asfáltica e caixa basculante) - Lote 1 -, un vehículo radio patrulla (5+2 prazas) para a policía local - Lote 2 -, e un vehículo radio patrulla (5 prazas) para a Policía Local - Lote 3 - mediante aluguer financeiro (operación de leasing). Expediente Ref: 7-2015 07/01/2016 04/01/2016 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación do servizo de axuda no fogar no Concello de Lugo (Exp. Ref.36-2015) 30/12/2015 28/12/2015 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento Negociado sen publicidade para o Alleamento de Vehículos Municipais declarados Efectos non Utilizables Desistimento / Renuncia / Deserto / Anulado Outros contratos
Contratación da subministración e instalación de equipamento informático para o edificio destinado a novas tecnoloxías na praza Anxo Fernández Gómez de Lugo (Proxecto 13UR1101 Urban Edificio novas tecnoloxías) e o Centro Cultural do Vello Cárcere (Proxecto 09UR2201 Urban Centro Social e Cultural Antigo Cárcere). Exp. REF 33-2015 14/12/2015 10/12/2015 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación da subministración e instalación de alumeado ornamental en diversas rúas en Nadal 2015 01/12/2015 30/11/2015 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación das obras de demolición e reposición ao estado inicial das obras feitas en Tolda de Castela no Expediente de Infracción Urbanística 137/02 en execución da sentenza 371/199 (EXP. REF. 22-2015) 16/12/2015 14/12/2015 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra

Páxinas