Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACIÓN DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratos menores: Febreiro de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación da explotación do servizo de cafetería no Centro de convivencia de Fingoi, situado na rúa Aviación Española. Exp.Ref.:52-2016 08/02/2017 06/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da subministración, instalación, formación e posta en marcha da sala de tiro do edificio dotacional destinado á Policía Local e Protección civil (Exp. Ref.: 31-2016) 10/02/2017 07/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Subministración de vehículo autobomba nodriza pesada para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Lugo (Exp.Ref.:48-2016) 02/03/2017 27/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación das obras de subsanación de deficiencias relativas a rasantes e anchos de beirarrúas no Polígono 2, Sector Sur-B (Louzaneta Areeiras). Exp.Ref.:55-2016 20/02/2017 15/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación de obra de ampliación da rede de abastecemento en Orbazai. Ref.: 57-2016 17/02/2017 14/02/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratos menores: Xaneiro 2017 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Decembro 2016 Non aplica Contratos menores
Contratación mediante acordo marco e por lotes da subministración de produtos de alimentación en xeral (Lote 1), panadería (Lote 2) e produtos de limpeza (Lote 3) para o Fogar do Transeúnte. Exp.: 47/72016 16/01/2017 13/01/2017 Adxudicado / Formalizado
Contratación dun servizo de colaboración co Concello de Lugo para a asistencia xurídica e representación e defensa en xuízo. Exp.Ref.: 50-2016 12/01/2017 10/01/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos

Páxinas