Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratos menores: Abril 2016 Non aplica Contratos menores
Contratación do servizo de desbroce en pistas en diversas parroquias da zona rural do Concello de Lugo durante o ano 2016 (Expte. Ref. 5-2016) 21/04/2016 19/04/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación mediante lotes da subministración e de áridos reciclados (Lote 1), de zahorra (Lote 2) e de gravilla para regos (Lote 3) mediante acordo marco con procedemento aberto - 2016. (Exp. Ref. 1-2016) 07/04/2016 06/04/2016 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: Marzo 2016 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Febreiro 2016 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Xaneiro 2016 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Decembro 2015 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Novembro 2015 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Outubro 2015 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Setembro 2015 Non aplica Contratos menores

Páxinas