Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Servizo de Desbroce en Pistas de Diversas Parroquias do Concello de Lugo Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación dun servizo de Catering ó Concello de Lugo para a celebración do Día Internacional das Persoas Maiores o día 28 de Setembro do 2008 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Adxudicación provisional das obras de rexeneración de firmes e pavimentos na ronda Republica Arxentina. Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da Prestación Integral das Actividades de Animación Sociocultural dos Centros Sociais Municipais 17/09/2008 15/09/2008 Adxudicado / Formalizado Contrato administrativo especial
Contratación dunha Asistencia Técnica para a realización de traballos realizados coa implantación da Administración Electrónica e as Comunicacións do Concello de Lugo Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da Subministración do equipamento necesario para a Escola Infantil As Fontiñas durante o ano 2008 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación do alugamento de carpas durante o San Froilán 2008 para instalar nas rúas Puro Cora e Pascual Veiga Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación das obras de construción Campo de Beisbol no Polígono do Ceao Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación de quince prazas para a atencion de persoas maiores dependentes en rexime de atencion diurna 29/08/2008 Adxudicado / Formalizado Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación do aluguer de maquinaria e casetas de obra Proxecto PILES Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións

Páxinas