Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACIÓN DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación dunha Asistencia Técnica para a realización de traballos realizados coa implantación da Administración Electrónica e as Comunicacións do Concello de Lugo Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da Subministración do equipamento necesario para a Escola Infantil As Fontiñas durante o ano 2008 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación do alugamento de carpas durante o San Froilán 2008 para instalar nas rúas Puro Cora e Pascual Veiga Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación das obras de construción Campo de Beisbol no Polígono do Ceao Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación de quince prazas para a atencion de persoas maiores dependentes en rexime de atencion diurna 29/08/2008 Adxudicado / Formalizado Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación do aluguer de maquinaria e casetas de obra Proxecto PILES Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación do desenvolvemento, implantación e posta en marcha do Portelo Único Empresarial e implantación da lei de acceso electrónico dos cidadáns ós servizos públicos do Concello de Lugo Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da xestión do servizo público de axuda no fogar e comida no fogar do Concello de Lugo 06/08/2008 04/08/2008 Adxudicado / Formalizado Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación da subministración de áridos e formigón para o desenvolvemento dos traballos de acondicionamento das ladeiras das Fontiñas durante o ano 2008 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Proposta de aprobación do Modelo de Instrucción Interna que regula a Selección do Contratista e Adxudicación dos Contratos non suxeitos a Regulación Harmonizada 12/06/2008 Adxudicado / Formalizado Evislusa - Empresa Municipal de Solo

Páxinas