Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación da prestación de servizo de atención ó público, coordinación e desenvolvemento de actividades nos centros municipais Casa da Xuventude e Casa da Música. Exp. Ref. 9-2017. 10/11/2017 07/11/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
CONTRATACIÓN DA OBRA DE DEMOLICIÓN DE ANEXO E ACONDICIONAMENTO DE PARCELA NO CUARTEL DE SAN FERNANDO. EXPTE. REF. 45-2017. 31/10/2017 30/10/2017 En tramitación Contratos menores
Contratos menores: Outubro de 2017 Non aplica Contratos menores
CONTRATACIÓN DA OBRA DA REDE DE CALOR XERADA CON BIOMASA NO PARQUE DA MILAGROSA COFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA FEDER GALIZA 2014- (Exp. 41-2017) 20/10/2017 19/10/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da execución do programa de intervención e pedagóxigo “Aprende xogando”. Expdte ref: 3-2017 20/10/2017 17/10/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: Setembro de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación do aluguer de tres vivendas que contan con adaptacións técnicas para ser utilizadas por persoas con discapacidade e mobilidade reducida. Exp. 25-2017. 28/09/2017 25/09/2017 En tramitación Contratos privados
Contratación da Subministración de Alumeado Ornamental en diversas rúas durante as Festas de San Froilán (Lote 1) e Nadal (Lote 2) de 2017. (Expdt. 32-2017) 06/09/2017 01/09/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: Agosto de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación da Produción Integral de Espectáculos das Festas Patronais de San Froilán 2017 organizados polo Concello de Lugo. Exp. 33-2017 30/08/2017 25/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos

Páxinas