Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación da subministración de pezas de vestiario de uniforme para a policía local do Concello de Lugo do ano 2017. Expte. Ref. 42-2017 05/02/2018 02/01/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Contratos menores: decembro de 2017 Non aplica Contratos menores
Procedemento para a adxudicación de contrato menor de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta 01/12/2017 30/11/2017 En tramitación Contratos menores
Contratación da obra de ampliación da rede de abastecemento ao núcleo de Vilar (parroquia de Adai) Exp. 44/2017 13/12/2017 07/12/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da obra de pavimentación e servizos en Rúa Fonmiñá e Rúa Piñeiral. Expdte ref: 39-2017 11/12/2017 04/12/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da obra de pavimentación de vías públicas: Rúa Filgueiro, Rúa Mestre Méndez, Rúa da Silva, Rúa Mazaira, Rúas das Pías e tramo da Rúa Casa Vellas. Expdte 35-2017 11/12/2017 04/12/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da obra de pavimentación e servizos en Rúa da Xesta e Rúa do Freixo. Expte ref. 36-2017 11/12/2017 04/12/2017 En tramitación Contrato de obra
Contratos menores: novembro de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación da obra de pavimentación e ampliación da rede de abastecemento na Urbanización Bellavista. Expte ref. 38-2017 04/12/2017 29/11/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación da obra de pavimentación e servizos en rúa Flor de Lis. Expte Ref. 37-2017 04/12/2017 29/11/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra

Páxinas