Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Subministración de estructuras e elementos auxiliares (valados, camerinos...) para Arde Lucus 2018. Expdte Ref: 23-2018 15/05/2018 14/05/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación do aluguer e instalación de equipos de son para a animación na rúa durante o Arde Lucus 2018. Expdte Ref: 22-2018 15/05/2018 14/05/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Explotación de tres aparcadoiros soterrados sitos nas Prazas de Santo Domingo, Ferrol e Constitución 17/04/2018 Non aplica Contrato para a xestión de servizos públicos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de restaurantes no Arde Lucus 2018 prorrogable para os anos 2019, 2020 e 2021. Exp. Ref. 24-2018 30/05/2018 28/05/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratacion dun servizo consistente na execucion de traballos de comunicacion, difusion e publicidade dos resultados do proecto life 14 cca/es/000489 lugo+biodinamico. Planificacion dun barrio multi-ecoloxico como modelo de residencia urbana" cofinanciado pola union europea mediante o instrumento financiero life 2010-2020 (accions a2, e1, e2, e3, e4 e e5) (4-2018) - AVISO: NOVO PRAZO DE OFERTAS 05/04/2018 02/04/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación dun servizo consistente na realización dun catálogo de solucións xenéricas de deseño urbano "gud-lugo" do proxecto life14cca/é/000489 lugo+biodinámico "planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de residencia urbana - acción c1 "catálogo de solucións de deseño urbano "gud-lugo" (5-2018) 28/03/2018 23/03/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación dun servizo de colaboración co Concello de Lugo para a asistencia xurídica e representación e defensa en xuízo. (Exp. Ref. 3-2018). 27/03/2018 22/03/2018 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da obra de rexeneración de firme na estrada de Ferreiros (Adai) a Ombreiro. Apertura do procedemento de adxudicación. Expte. Ref 51-2017 05/04/2018 02/04/2018 Adxudicado / Formalizado Contrato de obra
Contratación dun servizo de reparación, conservación e mantemento integral da maquinaria auxiliar de xardinaría existente no servizo municipal de parques e xardíns do Concello de Lugo. Exp. 26/2017 27/03/2018 22/03/2018 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratos menores: marzo de 2018 Non aplica Contratos menores

Páxinas