Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACIÓN DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación dun servizo de Redacción de Estudios de Viabilidade e Proxectos Constructivos de Actuacións incluídas na Estratexia DUSI denominada “Da Muralla ao Miño-Muramiñae” con financiación do 80% da Unión Europea (Exp Ref: 34-2017) 24/08/2017 21/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de nove postos de venda na “IV Feira de Artesanía e Gastronomía do San Froilán para os anos 2017, 2018 e 2019 (Expte. Ref 29-2017) 14/09/2017 11/09/2017 En tramitación Outros contratos
Contratación dun servizo de xerencia, xestión técnica, administrativa e de control financieiro do proxecto cofinanciado pola Unión Europea Life14 CCA/ES/000489 Lugo+Biodinámico. Planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de residencia urbana (Expdte Ref:23-2017) 17/08/2017 14/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de atraccións no Recinto Feiral de San Froilán para os anos 2017, 2018 e 2019 (Expdte Ref: 28-2017) 14/09/2017 11/09/2017 En tramitación Outros contratos
Contratación de vinte prazas en centro de día para a atención de persoas maiores en réxime de atención diúrna (Expte. Ref. 20-2017) 17/08/2017 11/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación de subministración dunha cabina de aseo autolimpable para instalar no Parque de Rosalía de Castro na Cidade de Lugo - Expdte Ref.: 43-2016 - (Novos pregos) 07/08/2017 02/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de subministracións
Contratación dos Servizos de Prevención e Control da Lexionelose nas instalacións de Titularidade Municipal e desinfección, desinsectación e desratización no Concello de Lugo. Exp. Ref: 12-2017 04/08/2017 01/08/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Procedemento de licitación para o Alleamento de Vehículos Municipais desafectados do Servizo Público de Transporte Público e declarados efectos non utilizables. Exp. Ref. 4-2017 31/07/2017 26/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da prestación integral das Actividades de Animación Socioculturais para desenvolver pola área de xuventude (Programas Previlugo, Asesorías Xuvenís e Arde Lucus). Exp. 2/2017 02/08/2017 28/07/2017 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Autorización da instalación de casetas e caldeiros do polbo nº 1 e 3 durante as Festas do San Froilán para os anos 2017, 2018, 2019. Exp. Ref. 27-2017 25/08/2017 23/08/2017 En tramitación Contrato de servizos

Páxinas