Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación dun servizo de información e dinamización dos centros de dinamización sociocultural sitos na zona rural, espazos propiedade do Concello de Lugo, e dirixido as veciñas e veciños das zonas rurais do Concello de Lugo mediante sete lotes 20/06/2018 15/06/2018 Adxudicado / Formalizado Contrato de servizos
Contratación da obra de reparación de calzada en As Penas (Santa Cristina de San Román) Exp. 26-2018 12/06/2018 11/06/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación da obra de acondicionamento de parcelas municipais para aparcamentos disuasorios (Exp. Ref 2018-42) 15/06/2018 14/06/2018 En tramitación Contrato de servizos
TRAMITACIÓN DE NOVO PROCEDEMENTO: DESISTENCIA DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DOS LOTES 2 E 6 - Expdte Ref: 2017-52 11/06/2018 08/06/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contrato de obra de ascensor público e humanización do entorno da Ronda das Fontiñas 14/06/2018 13/06/2018 En tramitación Contrato de obra
Obras: Acondicionamento da parcela municipal en San Cibrao 14/06/2018 13/06/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación dun Servizo de Vixilancia, Seguridade e Control de Accesos nos Espazos e Días Determinados pola Organización durante as Festas do Arde Lucus 2018. (Exp. Ref. 25-2018 nuevo) 30/05/2018 29/05/2018 En tramitación
Contratación do aluguer e instalación de equipos de son e luz e traballos de producción dos espectáculos durante o Arde Lucus 2018 na Praza de Santa María e na Explanada do Pavillón municipal. Expdte Ref: 21-2018 15/05/2018 14/05/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación dun servizo de vixilancia, seguridade e control de accesos nos espazos e días determinados pola organización durante as festas do Arde Lucus 2018. Expdte Ref: 25-2018 15/05/2018 14/05/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación da subministración de escenarios e gradas necesarios para a celebración de espectáculos durante o Arde Lucus 2018 na Praza de Santa María e na explanada do Pavillón Municipal. Exp. Ref: 10-2018 15/05/2018 14/05/2018 En tramitación Contrato de subministracións

Páxinas