Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación dun Servizo de Edición e Distribución do Programa de Festas de San Froilán 2018 e Explotación de Publicidade Comercial. Expdte Ref: 2018-29 19/07/2018 16/07/2018 En tramitación Contrato administrativo especial
Contratación da Explotación do Servizo de Cafetería Anexa ó Centro Social Municipal “Milagrosa II” sita no Parque de A Milagrosa (Expte. Ref. 31-2018) 18/07/2018 13/07/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratacion do servizo de vixilancia no centro sociocultural no Vello Cárcere. Expdte Ref: 2018-33 11/07/2018 06/07/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da obra de reurbanización da rúa Torre de Doncos 06/07/2018 05/07/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación da obra de mellora de camiños municipais do Concello de Lugo. Expte. Ref 2018-28 04/07/2018 03/07/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación da obra de peonalización da Praza da Milagrosa. Expdte Ref: 2018-61 04/07/2018 03/07/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación da obra de substitución do céspede artificial no campo de fútbol municipal de Frigsa 03/07/2018 02/07/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación mediante lotes do servizo de reserva de prazas (4) en campamentos de verán destinados a nenos/as con discapacidade e derivados dende a área de benestar social, igualdade e inclusión 26/06/2018 25/06/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da obra de substitución do céspede artificial no campo de fútbol municipal de a Cheda. (Exp. Ref. 2018-38) 29/06/2018 28/06/2018 En tramitación Contrato de obra
Procedemento de licitación para o alleamento de vehículos abandonados retirados polo Concello e depositados no depósito municipal de Lugo para a súa destrucción. Expdte Ref: 6-2018 27/06/2018 22/06/2018 En tramitación Contrato de servizos

Páxinas