Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación dos Servizos de Prevención e Control da Lexionelose nas instalacións de Titularidade Municipal e desinfección, desinsectación e desratización no Concello de Lugo. Exp. Ref: 12-2017 04/08/2017 01/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Procedemento de licitación para o Alleamento de Vehículos Municipais desafectados do Servizo Público de Transporte Público e declarados efectos non utilizables. Exp. Ref. 4-2017 31/07/2017 26/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da prestación integral das Actividades de Animación Socioculturais para desenvolver pola área de xuventude (Programas Previlugo, Asesorías Xuvenís e Arde Lucus). Exp. 2/2017 02/08/2017 28/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Autorización da instalación de casetas e caldeiros do polbo nº 1 e 3 durante as Festas do San Froilán para os anos 2017, 2018, 2019. Exp. Ref. 27-2017 25/08/2017 23/08/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Explotación do servizo de cafetería no Centro de Convivencia Uxío Novoneyra. Exp. Ref. 15-2017 31/07/2017 26/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratos menores: Xullo de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación dun Control da Calidade da Auga de consumo humano no grifo do usuario, Auga das fontes públicas non contectadas á rede de abastecemento e das Piscinas municipais de uso público. Expte. Ref 17-2017 24/07/2017 19/07/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación mediante Acordo Marco e por Lotes da Subministración de Combustible para vehículos e maquinaria municipal (Lote 1) de combustible para calefacción de dependencias municipais (Lote 2) e Subministración de Gas Natural (Lote 3). (Exp. Ref. 18-2017) 18/08/2017 14/08/2017 En tramitación Contrato de subministracións
Contratacion do servizo de transcrición de actas do pleno e das comisións do pleno, que así o requiran, do Excmo. Concello de Lugo (Exp. Ref.: 19-2017) 25/08/2017 22/08/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Contratación da prestación de Actividades Extraescolares (Lote 1) e prestación dun Servizo de Comedor Escolar (Almorzo e Xantar) e Apoio ao Comedor (Lote 2) levadas a cabo pola Concellería de Educación nos CEIPS do Concello de Lugo. Expte Ref. 24-2017 28/07/2017 24/07/2017 En tramitación Contrato de servizos

Páxinas