Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratos menores: Decembro 2016 Non aplica Contratos menores
Contratación mediante acordo marco e por lotes da subministración de produtos de alimentación en xeral (Lote 1), panadería (Lote 2) e produtos de limpeza (Lote 3) para o Fogar do Transeúnte. Exp.: 47/72016 16/01/2017 13/01/2017 En tramitación
Contratación dun servizo de colaboración co Concello de Lugo para a asistencia xurídica e representación e defensa en xuízo. Exp.Ref.: 50-2016 12/01/2017 10/01/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación dun servizo para o mantemento técnico e dos contidos do portal municipal. Expdte. Ref.: 35-2016 12/01/2017 10/01/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da prestación do servizo educativo e de comedor e limpeza nas escolas infantís municipais Luís Soto Menor (Lote 1) e María Wonenburger (Lote 2). Exp. Ref.: 14-2016 01/02/2017 30/01/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación do seguro de accidentes para as persoas asistentes/participantes nas actividades organizadas polos servizos sociais do Concello de Lugo (Exp. Ref.: 33-2016) 11/01/2017 09/01/2017 En tramitación Contratos privados
Contratación da subministración e instalación dunha rede de radiocomunicacións dixitais de voz e datos para a operativa da Policía Local (Exp. Ref.: 46-2016) 11/01/2017 09/01/2017 En tramitación
Contratación do proxecto de humanización e mellora da praza Agro do Rolo (Barrio da Milagrosa). Exp. Ref.: 45-2016 16/01/2017 12/01/2017 En tramitación Contrato de obra
Contratación de subministración mediante lotes dun vehículo Radio Patrulla (5+2 prazas) para a Policía Local e un vehículo Radio Patrulla (5 prazas) para a Policía Local. A selección das empresas subministradoras dos vehículos e declaración de deserto do procedemento de adxudicación de entidade financeira. Apertura dun novo procedemento. Expd.Ref.:23-2016 04/01/2017 02/01/2017 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación da subministración dun equipo de bacheo (camión con cisterna de emulsión asfáltica e caixa basculante) mediante alugamento financeiro (operación de leasing). Declaración de deserto do procedemento anterior. Ref.: 49-2016 04/01/2017 02/01/2017 En tramitación Contrato de subministracións

Páxinas