Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACIÓN DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratos menores: marzo de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: febreiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: xaneiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: xaneiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: decembro de 2017 Non aplica Contratos menores
Procedemento para a adxudicación de contrato menor de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta 01/12/2017 30/11/2017 En tramitación Contratos menores
Contratos menores: novembro de 2017 Non aplica Contratos menores
CONTRATACIÓN DA OBRA DE DEMOLICIÓN DE ANEXO E ACONDICIONAMENTO DE PARCELA NO CUARTEL DE SAN FERNANDO. EXPTE. REF. 45-2017. 31/10/2017 30/10/2017 En tramitación Contratos menores
Contratos menores: Outubro de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratos menores: Setembro de 2017 Non aplica Contratos menores

Páxinas