Contrato de prestación de servizos complementarios e de colaboración á xestión recadatoria municipal en período executivo e para a xestión administrativa e recadación das multas de tráfico en período voluntario e executivo. Expdte Ref: 40-2017 (AVISO 03/01/2018)

Número de expediente: 
40-2017
Estado trámite: 
En tramitación
Data límite presentación: 
Luns, 15 xaneiro, 2018
Data apertura: 
Xoves, 18 xaneiro, 2018

03/01/2018 - AVISO AOS INTERESADOS:

DETECTADO UN ERRO NOS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONTRATO XA QUE ESTÁ SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA E DEBE PUBLICARSE ANUNCIO NO DOUE E NO BOE, INFÓRMASE DE QUE ESTÁ TRAMITANDOSE A MODIFICACIÓN CORRESPONDENTE. UNHA VEZ APROBADA REALIZARASE UN NOVO ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS E COLGARASE NO PERFIL O ACORDO DE MODIFICACIÓN

Adxuntos

AnexoTamaño
592.4 KB
569.99 KB
125.48 KB

Avisos

Fecha - Hora Aviso
03/01/2018 - 13:00 DETECTADO UN ERRO NOS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONTRATO XA QUE ESTÁ SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA E DEBE PUBLICARSE ANUNCIO NO DOUE E NO BOE, INFÓRMASE DE QUE ESTÁ TRAMITANDOSE A MODIFICACIÓN CORRESPONDENTE. UNHA VEZ APROBADA REALIZARASE UN NOVO ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS E COLGARASE NO PERFIL O ACORDO DE MODIFICACIÓN