Contrato de prestación de servizos complementarios e de colaboración á xestión recadatoria municipal en período executivo e para a xestión administrativa e recadación das multas de tráfico en período voluntario e executivo. Expdte Ref: 40-2017

Número de expediente: 
40-2017
Estado trámite: 
En tramitación
Data límite presentación: 
Luns, 9 abril, 2018
Data apertura: 
Xoves, 12 abril, 2018

03/01/2018 - AVISO AOS INTERESADOS:

DETECTADO UN ERRO NOS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONTRATO XA QUE ESTÁ SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA E DEBE PUBLICARSE ANUNCIO NO DOUE E NO BOE, INFÓRMASE DE QUE ESTÁ TRAMITANDOSE A MODIFICACIÓN CORRESPONDENTE. UNHA VEZ APROBADA REALIZARASE UN NOVO ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS E COLGARASE NO PERFIL O ACORDO DE MODIFICACIÓN

01/03/2018 - AVISO AOS INTERESADOS:

TRAS O ERRO DETECTADO NOS PREGOS E PARALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO - DO QUE SE AVISOY A TRAVÉS DO PERFIL- CON DATA DE HOXE INFÓRMASE QUE SE APROBARON NOVOS PREGOS MODIFICADOS E ENVIADO ANUNCIO AO DOUE, EN CONSECUENCIA ÁBRESE UN NOVO PRAZO DE LICITACIÓN

NOVA DATA DE FINALIZACIÓN DO PRAZO DE LICITACIÓN: 09/04/2018

NOVA FATA PREVISTA APERTURA PLICAS: 12/04/2018

Avisos

Fecha - Hora Aviso
03/01/2018 - 13:00 DETECTADO UN ERRO NOS PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DESTE CONTRATO XA QUE ESTÁ SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA E DEBE PUBLICARSE ANUNCIO NO DOUE E NO BOE, INFÓRMASE DE QUE ESTÁ TRAMITANDOSE A MODIFICACIÓN CORRESPONDENTE. UNHA VEZ APROBADA REALIZARASE UN NOVO ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS E COLGARASE NO PERFIL O ACORDO DE MODIFICACIÓN
01/03/2018 - 11:00 TRAS O ERRO DETECTADO NOS PREGOS E PARALIZACIÓN DO PROCEDEMENTO - DO QUE SE AVISOY A TRAVÉS DO PERFIL- CON DATA DE HOXE INFÓRMASE QUE SE APROBARON NOVOS PREGOS MODIFICADOS E ENVIADO ANUNCIO AO DOUE, EN CONSECUENCIA ÁBRESE UN NOVO PRAZO DE LICITACIÓN