Contratación mediante 7 lotes- da implementación de itinerarios integrados para a mellora da formación e a empregabilidade das persoas mozas inscritas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. Expdte Ref: 2017-52

Número de expediente: 
2017-52
Estado trámite: 
En tramitación
Data límite presentación: 
Xoves, 22 marzo, 2018
Data apertura: 
Martes, 27 marzo, 2018

DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEDEMENTO DO LOTE 2 “OPERACIÓNS BÁSICAS DE CÁTERING” e DO LOTE 6 “SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS” . TRAMITACIÓN DUN NOVO PROCEDEMENTO E APERTURA DE NOVO PRAZO DE LICITACIÓN PARA ESTOS DOUS LOTES. EXPDTE REF: 2017-52.

Avisos

Fecha - Hora Aviso
07/03/2018 - 14:00 DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEDEMENTO DO LOTE 2 “OPERACIÓNS BÁSICAS DE CÁTERING” e DO LOTE 6 “SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS” . TRAMITACIÓN DUN NOVO PROCEDEMENTO E APERTURA DE NOVO PRAZO DE LICITACIÓN PARA ESTOS DOUS LOTES. EXPDTE REF: 52-2017. Data límite presentación de ofertas: 22-03-2018 Data apertura de ofertas: 27-03-2018
23/03/2018 - 11:00 COMO CONSECUENCIA DA NON EXISTENCIA DE QUORUM DOS COMPOÑENTES DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DAS OFERTAS PRESENTADAS A ESTA LICITACIÓN, CONVÓCASE MESA DE CONTRATACIÓN PARA O VINDEIRO DÍA 2 DE ABRIL DE 2018 ÁS 12 HORAS.