Contratación dun servizo de información e dinamización dos centros de dinamización sociocultural sitos na zona rural, espazos propiedade do Concello de Lugo e dirixidos ás veciñas e veciños das zonas rurais do Concello de Lugo

Estado trámite: 
Desistimento / Renuncia / Deserto / Anulado
Data límite presentación: 
Luns, 11 maio, 2015
Data apertura: 
Mércores, 13 maio, 2015

Desistencia do procedemento de contratación dun servizo de información e dinamización dos centros de dinamización sociocultural sitos na zona rural, espazos propiedade do concello de Lugo e dirixidos ás veciñas e veciños das zonas rurais do concello de Lugo, modificación do acordo núm. 15/187 da xunta de goberno local para os efectos de corrixir a cláusula cuarta -prezo do contrato- do prego de cláusulas administrativas. Apertura de nova licitación.

Adxuntos

AnexoTamaño
263.99 KB
70.3 KB

Avisos

Fecha - Hora Aviso
27/04/2015 - 13:00 Detectado un erro no prego de cláusulas administrativas (cláusula cuarta - prezo do contrato), infórmase aos licitadores que nos vindeiros días procederase a modificar o prego de cláusulas administrativas e á apertura dun novo prazo de licitación.
02/06/2015 - 11:45 Desistencia do procedemento de licitación e apertura de nova licitación