Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratos menores: Marzo de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación dun servizo de comida no Fogar do Concello de Lugo (Ref. Expd.:7-2017) 29/03/2017 24/03/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación dun servizo de xestión das webs e das redes sociais do Arde Lucus e do San Froilán 2017 (contrato menor) 07/03/2017 En tramitación Contratos menores
Contratos menores: Febreiro de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación da explotación do servizo de cafetería no Centro de convivencia de Fingoi, situado na rúa Aviación Española. Exp.Ref.:52-2016 08/02/2017 06/02/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da subministración, instalación, formación e posta en marcha da sala de tiro do edificio dotacional destinado á Policía Local e Protección civil (Exp. Ref.: 31-2016) 10/02/2017 07/02/2017 En tramitación Contrato de subministracións
Subministración de vehículo autobomba nodriza pesada para o servizo de extinción de incendios e salvamento do Concello de Lugo (Exp.Ref.:48-2016) 02/03/2017 27/02/2017 En tramitación Contrato de subministracións
Contratación das obras de subsanación de deficiencias relativas a rasantes e anchos de beirarrúas no Polígono 2, Sector Sur-B (Louzaneta Areeiras). Exp.Ref.:55-2016 20/02/2017 15/02/2017 En tramitación Contrato de obra
Contratación de obra de ampliación da rede de abastecemento en Orbazai. Ref.: 57-2016 17/02/2017 14/02/2017 En tramitación Contrato de obra
Contratos menores: Xaneiro 2017 Non aplica Contratos menores

Páxinas