Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación do aluguer de tres vivendas que contan con adaptacións técnicas para ser utilizadas por persoas con discapacidade e mobilidade reducida. Exp. 25-2017. 28/09/2017 25/09/2017 En prazo de presentación de ofertas Contratos privados
Contratación da Subministración de Alumeado Ornamental en diversas rúas durante as Festas de San Froilán (Lote 1) e Nadal (Lote 2) de 2017. (Expdt. 32-2017) 06/09/2017 01/09/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Contratos menores: Agosto de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación da Produción Integral de Espectáculos das Festas Patronais de San Froilán 2017 organizados polo Concello de Lugo. Exp. 33-2017 30/08/2017 25/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación dun Servizo de Edición e Distribución (Buzoneo) do Programa de Festas de San Froilán 2017 e Explotación de Publicidade Comercial (Expdte Ref: 30-2017) 25/08/2017 22/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Contratación dun servizo de Redacción de Estudios de Viabilidade e Proxectos Constructivos de Actuacións incluídas na Estratexia DUSI denominada “Da Muralla ao Miño-Muramiñae” con financiación do 80% da Unión Europea (Exp Ref: 34-2017) 24/08/2017 21/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de nove postos de venda na “IV Feira de Artesanía e Gastronomía do San Froilán para os anos 2017, 2018 e 2019 (Expte. Ref 29-2017) 14/09/2017 11/09/2017 En tramitación Outros contratos
Contratación dun servizo de xerencia, xestión técnica, administrativa e de control financieiro do proxecto cofinanciado pola Unión Europea Life14 CCA/ES/000489 Lugo+Biodinámico. Planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de residencia urbana (Expdte Ref:23-2017) 17/08/2017 14/08/2017 En tramitación Contrato de servizos
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de atraccións no Recinto Feiral de San Froilán para os anos 2017, 2018 e 2019 (Expdte Ref: 28-2017) 14/09/2017 11/09/2017 En tramitación Outros contratos
Contratación de vinte prazas en centro de día para a atención de persoas maiores en réxime de atención diúrna (Expte. Ref. 20-2017) 17/08/2017 11/08/2017 En tramitación Contrato de servizos

Páxinas