Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación de subministración dunha cabina de aseo autolimpable para instalar no Parque de Rosalía de Castro na Cidade de Lugo - Expdte Ref.: 43-2016 - (Novos pregos) 07/08/2017 02/08/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de subministracións
Contratación dos Servizos de Prevención e Control da Lexionelose nas instalacións de Titularidade Municipal e desinfección, desinsectación e desratización no Concello de Lugo. Exp. Ref: 12-2017 04/08/2017 01/08/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Procedemento de licitación para o Alleamento de Vehículos Municipais desafectados do Servizo Público de Transporte Público e declarados efectos non utilizables. Exp. Ref. 4-2017 31/07/2017 26/07/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Contratación da prestación integral das Actividades de Animación Socioculturais para desenvolver pola área de xuventude (Programas Previlugo, Asesorías Xuvenís e Arde Lucus). Exp. 2/2017 02/08/2017 28/07/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Autorización da instalación de casetas e caldeiros do polbo nº 1 e 3 durante as Festas do San Froilán para os anos 2017, 2018, 2019. Exp. Ref. 27-2017 25/08/2017 23/08/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Explotación do servizo de cafetería no Centro de Convivencia Uxío Novoneyra. Exp. Ref. 15-2017 31/07/2017 26/07/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Contratos menores: Xullo de 2017 Non aplica Contratos menores
Contratación dun Control da Calidade da Auga de consumo humano no grifo do usuario, Auga das fontes públicas non contectadas á rede de abastecemento e das Piscinas municipais de uso público. Expte. Ref 17-2017 24/07/2017 19/07/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Contratación mediante Acordo Marco e por Lotes da Subministración de Combustible para vehículos e maquinaria municipal (Lote 1) de combustible para calefacción de dependencias municipais (Lote 2) e Subministración de Gas Natural (Lote 3). (Exp. Ref. 18-2017) 18/08/2017 14/08/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de subministracións
Contratacion do servizo de transcrición de actas do pleno e das comisións do pleno, que así o requiran, do Excmo. Concello de Lugo (Exp. Ref.: 19-2017) 13/07/2017 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos

Páxinas