Licitacións

Dende esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais
Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas
Dende esta ligazón vostede pode consultar a PROGRAMACION DA ACTIVIDADE CONTRACTUAL MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA:

Conforme ao disposto no artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), os perfís de contratante dos órganos de contratación de tódalas entidades do sector público estatal deberanse aloxar de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, e xestionaranse e difundiranse exclusivamente a través dela. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de contratación do sector público.

Por este motivo, todos aqueles procedementos iniciados dende a entrada en vigor da LCSP figuran aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público no seguinte enderezo: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Abusqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D

Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratación mediante lotes do aluger de stands para a instalación de postos de venda no San Froilán 2018; postos na Avda Rodríguez Mourelo, postos na Praza Maior, postos na Avda Dr. García Portela e postos na rúa Puro Cora 28/08/2018 27/08/2018 En prazo de presentación de ofertas
Procedemento para a autorización de instalación de atraccións no recinto feiral, período 2018-2019. EXPDTE REF: 2017-28 (3º procedemento) 05/09/2018 03/09/2018 En prazo de presentación de ofertas
Contratación da obra de pavimentación en Ronda República Arxentina. EXP. REF 2018-65 21/08/2018 20/08/2018 En prazo de presentación de ofertas Contrato de obra
Pavimentación en Avda de Garabolos conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería. Expdte Ref: 2018-64 21/08/2018 20/08/2018 En prazo de presentación de ofertas Contrato de obra
Contratación do servizo o de xestión do centro social e cultural do Vello Cárcere. Exp. Ref. 15-2018 24/08/2018 22/08/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da obra de pintado de aulas e instalacións de centros educativos. Expdte Ref: 2018-53 09/08/2018 06/08/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación da prestación do servizo de apertura e atención ó público da oficina municipal de turismo, dos centros museográficos municipais e o punto de información turística de verán. Exp. Ref. 2018-16 24/08/2018 21/08/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da explotación do servizo de cafetería- restaurante do Vello Cárcere. Expdte Ref: 2018-44 13/08/2018 08/08/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da obra de mellora accesibilidade no entorno do centro de saúde de San Roque Exp. 63/2018 23/07/2018 20/07/2018 En tramitación Contrato de obra
Contratación da autorización para a instalación das casetas e caldeiros do polbo durante as festas de San Froilán dos anos 2018 e 2019. Expte Ref 2018-52 27/07/2018 24/07/2018 En tramitación Contrato de servizos

Páxinas