Licitacións

Desde esta páxina vostede poderá acceder ós documentos expostos mediante publicación certificada. Consulta as instruccións xerais

Dende a seguinte ligazón, vostede poderá descargar o impreso para a presentación de plicas

Título Data apertura Data presentación Estado do trámite Tipo de contratación
Contratos menores: xaneiro de 2018 Non aplica Contratos menores
Contratación mediante acordo marco e por lotes da subministración de productos de alimentación en xeral (lote 1) e productos de limpeza (lote 3) para o fogar do transeúnte. Declaración de deserto do procedemento negociado e nova licitación mediante procedemento aberto. Expdte Ref: 47-2016 18/01/2018 15/01/2018 En prazo de presentación de ofertas Contrato de subministracións
Contrato de prestación de servizos complementarios e de colaboración á xestión recadatoria municipal en período executivo e para a xestión administrativa e recadación das multas de tráfico en período voluntario e executivo. Expdte Ref: 40-2017 (AVISO 03/01/2018) 18/01/2018 15/01/2018 En tramitación Contrato para a xestión de servizos públicos
Contratación dun servizo de comidas ós usuarios do centro de día “Antonio Gandoy”. Expte Ref 48-2017 18/01/2018 15/01/2018 En tramitación Contrato de servizos
Procedemento para a Adxudicación de Contrato Menor de Servizos (Asistencia Técnica) para elaboración de documentación gráfica de diversos ámbitos territoriais referidos ó Catastro e ó Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo (PXOM) 12/01/2018 11/01/2018 En tramitación Contrato de servizos
Contratación da prestación dun servizo de retirada de vehículos da vía pública e traslado ao depósito. Exp. Ref. 31-2017 05/02/2018 31/01/2018 En prazo de presentación de ofertas Contrato de servizos
Contratación da subministración de pezas de vestiario de uniforme para a policía local do Concello de Lugo do ano 2017. Expte. Ref. 42-2017 05/02/2018 02/01/2018 En tramitación Contrato de subministracións
Contratos menores: decembro de 2017 Non aplica Contratos menores
Procedemento para a adxudicación de contrato menor de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da Rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta 01/12/2017 30/11/2017 En tramitación Contratos menores
Contratación da obra de ampliación da rede de abastecemento ao núcleo de Vilar (parroquia de Adai) Exp. 44/2017 13/12/2017 07/12/2017 En tramitación Contrato de obra

Páxinas