Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatorias de 4 procesos selectivos para cobertura temporal prazas de auxiliar do fogar, axudante de cociña e limpeza, oficial cociñeiro/a e operario cemiterio municipal
Emprego
BOP Lugo nos que se publicaron a RPT (Decembro de 2006) e as súas posteriores modificacións

Páxinas