Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Rehabilitación de espazos públicos en traballos con pedra (curso 640 h, 15 prazas)
Ano 2012
Emprego
Celador/a de colexio público (2 prazas, consolidación de emprego temporal)
Ano 2011

Páxinas