Educación e Infraestruturas Urbanas

Actualidade

Concello e Deputación dotarán ao Paseo do Rio Rato dun carril para bicicletas de 2,5 quilómetros
Domingo, 17 de febreiro de 2019

Lara Méndez e Álvaro Santos presentaron este proxecto, dotado de máis de 675.000 euros, que se aprobará previsiblemente a vindeira semana, co fin de iniciar a contratación de xeito inmediato as obras

O paseo desenvolverase nun treito de 2,5 quilómetros, entre o inicio do mesmo, na zona da Tolda da Castela, e o cruce da LU-530 coa LU-P-2925. Construirase unha zona de ocio, con bancos, paneis informativos e unha outra de aparcadoiro para bicicletas

O carril terá 2,5 metros de ancho e vai apoiado por un lado na ladeira e por outro nun pequeno muro. Debido ao desnivel levantaranse 4 plataformas elevadas. Todo o carril disporá de pasamáns de seguridade

Concello e Deputación realizaron outras medidas de posta en valor da zona como a dotación dun sistema de iluminación, que contou cun investimento de 750.000 euros; ou melloras na seguridade desta vía, moi empregada pola veciñanza

A mellora da mobilidade e dos espazos e servizos públicos centran o Orzamento 2019, cun 30% adicado a políticas sociais
Venres, 15 de febreiro de 2019

A Alcaldesa presentou o proxecto de presupostos que, con 96,6M€, contempla proxectos como o acondicionamento integral da avenida Adolfo Suárez (1M€) e un plan integral de mellora da seguridade vial nos pasos de peóns (1M€) –ambos acordos do Pleno-, ademais da instalación dunha rampla mecánica en Conde Fontao (250.000€)

O Goberno inclúe o Plan de Barrios II (2,5M€) para avanzar na cohesión social e o equilibro entre a veciñanza cubrindo de maneira áxil a súas demandas e os acordos da Corporación, e os Orzamentos Participativos (400.000€), un instrumento de participación directa que implica á cidadanía na gobernanza

Continúa a execución da estratexia DUSI de integración do río e a cidade cunha partida de 4M€ para a posta en valor da cloaca romana achada na parte posterior do Porta Miñá, a construción dun edificio sociocultural en Lamas de Prado, a creación de piscinas termais no entorno do Miño (tamén un acordo do Pleno) e accións formativas e laborais

O programa Life Lugo+Biodinámico, que impulsa o desenvolvemento urbano sostible e o uso da madeira como elemento estrutural de construción, avanza con 1,8M€ para a construción do 1ºedificio público de Galicia con madeira galega e a planificación do 1º barrio multiecolóxico de España

O Concello aumenta nun 18% o investimento en políticas sociais, chegando aos 28M€. Implanta becas complementarias ás Erasmus cunha dotación de 100.000€ co fin de que ningún mozo ou moza lucense se quede sen desfrutar da oportunidade de formarse no estranxeiro por cuestións económicas