Economía, Emprego e Desenvolvemento económico

Actualidade

Venres, 22 de setembro de 2017

As concelleiras de Economía e Concello e Cidadanía anunciaron a implantación integral da e-factura, co que “avanzamos cara a Administración electrónica, poñendo as novas tecnoloxías ao servizo dos cidadáns en xeral e das empresas en particular, para que se beneficien das súas vantaxes e posibilidades”

Mércores, 20 de setembro de 2017

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados dende o seguinte á publicación da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións