Economía, Emprego e Desenvolvemento económico

Actualidade

O Goberno plantexa os vieiros escolares seguros, un proxecto de "recuperar o espazo público como lugar de aprendizaxe e convivencia"
Xoves, 21 de setembro de 2017

A Alcaldesa e o Concelleiro de Educación deron a coñecer esta iniciativa, destinada a abordar de maneira participativa a educación cara a mobilidade

O primeiro paso será o de  escoitar aos escolares. Os vindeiros días o Concello enviará a unha trintena de colexios e institutos unha enquisa de primeiro contacto sobre os seus hábitos de desprazamento ao colexio

"Os vieiros escolares son moito máis que unha medida máis de mobilidade. Son unha experiencia de explorar a Lugo, e de facelo con máis seguridade viaria e menos contaminación, así como de darlle máis dinamismo á cidade", destacou Lara Méndez

Segundo Manuel Núñez, "a formación é o piar fundamental para o éxito deste proxecto". O Concello, a pesar de non ter competencias en educación, incluirá unha unidade didáctica sobre vieiros escolares dentro dos cursos do PIT, no servizo municipal de comedores escolares, e charlas a cargo da Policía Local

Xoves, 21 de setembro de 2017

As primeiras 2.500 tarxetas deberán ser entregadas no prazo dun mes a partir da formalización do contrato, mentres as restantes serán entregadas en lotes de 2.500 aos tres, seis e nove meses

Mércores, 20 de setembro de 2017

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados dende o seguinte á publicación da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións