Desenvolvemento Sostible e Persoal

Actualidade

Xoves, 17 de xaneiro de 2019

O nomeamento por libre designación non se pode producir ata que sexa efectiva a xubilación da persoa que ocupa na actualidade o posto. Por iso, o Concello desenvolve de maneira paralela un proceso para nomear a un axente de forma provisional

Mércores, 09 de xaneiro de 2019

Ante a escaseza de plantilla e a entrada en vigor do decreto que regula a xubilación anticipada dos axentes, o Executivo traballou con previsión e incluíu ademais nas catro OPEs que ten aprobadas 19 prazas de policía, 4 delas de promoción interna para inspectores, unha de inspector principal e outra de intendente

O Goberno incrementou un 70% a achega municipal para garantir e mellorar o funcionamento da Protectora de Animais
Luns, 07 de xaneiro de 2019

O Concello asinou un convenio de colaboración coa entidade por importe de 105.000€ para o financiamento do servizo de recollida, traslado, acollida e mantemento de animais domésticos abandonados ou extraviados.

Mércores, 02 de xaneiro de 2019

A Xunta de Goberno aprobou hoxe as bases de selección para o posto de sarxento de bombeiros e dous de arquitectura