Desenvolvemento Sostible e Persoal

Actualidade

Mércores, 20 de marzo de 2019

A Xunta de Goberno aprobou a cobertura en comisión de servizos de dous postos destes mandos intermedios no servizo de extinción de incendios e da xefatura de Cultura

Nomeado un oficial sepultureiro e incorporado na oficina do rural un enxeñeiro técnico agrícola

Concello e Xunta asinaron o convenio de colaboración para delegar na AGASP os proceso selectivos da Policía Local

Martes, 12 de marzo de 2019

O Contencioso tumba todos os argumentos da demanda do Colexio de Arquitectos e sostén que foi unha decisión “intachable que busca o bo fin da execución do contrato, procurando obter a mellor calidade do proxecto que finalmente resulte seleccionado”

A sentenza, non recorrible, sostén que o Goberno incluso permitiu a publicidade e a concorrencia, requisitos no esixidos na tramitación dun contrato menor

A Alcaldesa presenta un proxecto de depuración, que actuará como un ecosistema natural, para Esperante, Calde, Monte de Meda e Lamas
Martes, 05 de marzo de 2019

O custe total do saneamento ascende a 3,4M€. Dará servizo ás actuais 264 vivendas e preparará ás parroquias para un crecemento previsto de ata 700

Lara Méndez propón que a Xunta financie o 70% con cargo ao canon da auga que lle paga a veciñanza lucense cada ano, do que non investiu nin un só euro no que vai de mandato, e o Concello o 30% restante

O proxecto presentouse na escola rural de Calde, pois as actuacións previstas solucionarán os problemas de saneamento do centro hospitalario situado na zona