Concello e Cidadanía

Actualidade

Xoves, 17 de agosto de 2017

A iluminación festiva das patronais estará acesa do 29 de setembro ao 15 de outubro e a navideña, durante máis dun mes, do 2 de decembro ao 6 de xaneiro

O prego establece como mínimo a instalación de preto de 400 elementos luminosos entre as dúas citas festivas distribuídos por toda a cidade

O prazo de presentación de ofertas será de 15 días naturais contados a partir da publicación do anuncio de licitación no BOP

Luns, 14 de agosto de 2017

Dende as 7:00 ás 13:00 horas cortarase ao transito de peóns a beirarrúa e as prazas de estacionamento pegadas ao edificio

Venres, 11 de agosto de 2017

Dende a súa posta en funcionamento, o portal recibiu máis de 5.060 visitas, con 3.793 persoas usuarias distintas, que visitaron o portal cunha duración medida da sesión de 2 minutos e 26 segundos, vendo unha media de 2,96 páxinas

Por cidades dende as que se accede a este portal, encabeza o ránking Lugo, seguido de Madrid, Santiago de Compostela, A Coruña, San Petersburgo, Barcelona, Vigo, San Cugat del Valles e Samara

Venres, 04 de agosto de 2017

A contratación realizarse por lotes. O primeiro, para os espectáculos da Praza Horta do Seminario por 81.070€, o segundo, para a Praza de Santa María, por 77.440€ e o terceiro para o patio do Centro de Servizos Municipais, por 29.040€

Así mesmo, saca a contratación a dotación de catro carpas en Santa María, no patio do Seminario, no Cantiño Nemesio Cobreros e na Praza da Soidade, por 38.720 euros

A entidade local publicará un anuncio no BOP e no Perfil do Contratante. O prazo de presentación de proposicións será de 15 días dende a súa publicación no boletín