Concello e Cidadanía

Actualidade

Lugo súmase dende hoxe á tendencia de letras de benvida á cidade
Mércores, 24 de abril de 2019

As letras están instaladas na rontonda da Avenida das Américas e na da Avenida de Madrid

Esta é unha nova acción de humización da cidade, e un paso máis do Concello para embelecer e modernizar a imaxe de Lugo. Responde ademais ás peticións veciñais nos Orzamentos Participativos

O Concello coloca letras de benvida á cidade
Martes, 23 de abril de 2019

Deste xeito, a entidade local responde ás peticións veciñais nos Orzamentos Participativos, xa que esta foi a sexta proposta máis votada neste proceso participativo, con máis dun centenar de votos

As letras, co nome de municipio, e cun orzamento de 12.000 euros, estarán instaladas na rontonda da Avenida das Américas e na da Avenida de Madrid

Esta é unha nova acción de humización da cidade, e un paso máis do Concello para embelecer e modernizar a imaxe de Lugo

Venres, 19 de abril de 2019

A veciñanza amosa ano tras ano unha boa acollida deste servizo, canle directa co Concello, e proba delo, é o uso continuo que fan do mesmo; favorecendo así as boas prácticas medioambientais

A tipoloxía das comunicacións recibidas, refírense, maioritariamente, a parques e xardíns, seguido de limpeza, recollida de lixo e sumidoiros

Mércores, 17 de abril de 2019

Comprenderá paneis electrónicos para información sobre aparcadoiros públicos, información municipal e eventos, información horaria e data, temperatura, canal publicitario conectable e avisos de interese cidadá

O prazo de presentación de proposicións será de quince días naturais dende a publicación do anuncio de licitación no Perfil do Contratante do Concello de Lugo, aloxado na Plataforma de contratación do sector público

Trátase dunha contratación que permitirá ofrecer máis e mellor información á veciñanza, pasando das 11 pantallas anteriores ata as 25 que contempla este contrato

É ademais un paso máis do Concello na modernización da imaxe de Lugo; pois os paneis anteriores, retirados en setembro, estaban obsoletos, limitándose só a proporcionar datos de hora e temperatura