Centro de Empresas e Innovación (CEI) E NODUS

O Centro de Empresas e Innovación (CEI) é unha iniciativa do Concello de Lugo para a promoción económica da cidade e un apoio á posta en marcha de novas iniciativas empresariais.
Con este obxectivo o CEI céntrase en tres áreas básicas de servizos. A primeira trata de facilitar a creación de empresas de carácter innovador nun contorno idóneo para a xeración de novas iniciativas. Así, combínanse as infraestruturas coa asesoría técnica para facilitar o arranque e a consolidación de proxectos empresariais. Para elo o patrocinase a cooperación entre as empresas situadas no Centro co obxectivo de conseguir unha mellor inserción no mercado.

A segunda das áreas de servizo do CEI é a programación dunha oferta continuada de formación en materia de xestión e a innovación empresarial mediante cursos, seminarios e actividades de carácter divulgativo.

Finalmente o CEI ofrece tamén asesoría para todo tipo de empresas interesadas en iniciar proxectos vencellados ao I+D+i.

Estas tres áreas de servizo buscan promover novos investimentos na provincia de Lugo por medio de iniciativas empresariais que contribúan ao desenvolvemento económico do concello e especificamente a:

  • Fomentar empresas cun selo de calidade.
  • Dinamizar a cooperación empresarial.
  • Diversificar a estrutura produtiva local, favorecendo a instalación de empresas de carácter innovador.
  • Crear un medio idóneo en canto a prezos e a servizos que lles permitan ás iniciativas empresariais desenvolver o seu plan de empresa para que, cun tempo de estancia limitado no Centro, estean en situación de competir dentro das condicións do mercado.
  • Servizos
  • Espazos
  • PAIT 
  • Admisión
  • Axudas e subvencións

Actualidade

Martes, 12 de setembro de 2017

O Lugo Cóidate, dirixido á formación no coidado e atención de persoas maiores, dependentes e nenos, continuará ata finais de marzo, e o TIC Arqueolóxico, dirixido a impulsar o Vello Cárcere, ata o mes de xuño

O Goberno local conseguiu en só dous meses máis de un millón de euros para desenvolver catro proxectos de fomento do emprego que beneficiarán a máis de 200 lucenses

Luns, 04 de setembro de 2017

Cada curso, que se desenvolverá no Espazo Lab, conta con 618 horas formativas, das que 120 serán prácticas e 18 de formación transversal. É imprescindible estar desempregado e anotado nas Oficinas de Emprego

O esforzo do Goberno amósase na inversión social para emprego, 4 proxectos de máis dun millón de euros nos dous últimos meses, entre estes cursos, os obradoiros TIC-Arqueolóxico e Lugo Cóidate e o Empregalia

Mércores, 02 de agosto de 2017

Na última semana, o Concello conseguiu os obradoiros de Empregalia, TIC-Arqueolóxico e Lugo Cóidate, que beneficiarán a 181 lucenses

Mércores, 26 de xullo de 2017

A Xunta de Goberno aceptou esta achega económica para un plan de inserción laboral, que baixo o nome de Empregalia ofrecerá 10 accións formativas en sectores con máis perspectivas de crecemento e de emprego no municipio

Aprobadas as bases para a cobertura interina de prazas de axudante de cociña-limpeza, así como para o acceso en propiedade a unha praza de enxeñeiro ou enxeñeira técnica agrícola e a dúas de Policía Local