Bando da Alcaldía sobre as fogueiras de San Xoán

Publicado o bando que recolle as normas ás que se teñen que axustar as fogueiras en San Xoán. O prazo de solicitude para a celebración de fogueiras estará aberto ata o día 23 de xuño ás 13:00 horas e as solicitudes están a disposición dos interesados na Policía Local.

Neste bando prohíbese a queima de rodas e cubertas de goma, plásticos ou calquera derivado de hidrocarburos, así como materiais ou produtos contaminantes, fedorentos ou tóxicos. Tamén queda prohibido o lanzamento de foguetes.

As fogueiras non poderán facerse en lugares próximos á liña eléctrica, inmobles, zonas verdes ou de xardíns, e naqueles nos que poidan crearse situacións de perigo. Tampouco se poderán facer dentro do recinto do casco histórico.

O responsable ou responsables, e os organizadores de cada fogueira están obrigados a retirar do lugar de celebración todos os restos que queden unha vez rematada a queima.

En caso de incumprimento do indicado ou de queixas fundamentadas dos veciños, procederase polo Servizo de Extinción de Incendios, e a requirimento da Policía Local, a extinguir de inmediato a fogueira.

Máis info

  • Bando da Alcaldía sobre as fogueiras do San Xoán 2017 | Descargar pdf