Praza de Abastos e Mercados

Praza de Abastos e Mercado Quiroga Ballesteros

  Praza de Abastos Mercado Quiroga Ballesteros
Postos fixos 81 postos  32 postos
Mercado tradicional 144 pedras 46 pedras
Recadación media 130€ en días de vendas altas 
70-77€ en días de vendas baixas
Comportamento estacional Diminúe a ocupación a partir do mes de maio e no verán. Comportamento medio-alto no inverno.
Concesión Realízanse por 35 anos, prorrogables por 10 anos máis
Taxas Postos 11,07€ por metro e mes
Taxas Cámaras 3,76€ por metro e mes
Taxas Almacéns 2,02€ por metro e mes
Reseña histórica Desde 1915 existía outro mercado, que foi derruido para a construcción do actual en 1950 Desde 1906 existía outra praza de abastos, que foi derruida para a construcción da actual no 1942

 

Mercadiño do Parque da Milagrosa

  • Existen 160 autorizacións: 88 definitivas. 49 provisionais. 14 non concedidas.
  • A capacidade estimada do mercadiño, que pode variar en función do aproveitamento dos espazos, é de 96 postos dunha media de 4 metros.

Directorio