Poxa de bens inmobles: Adxudicación directa Doutor Yáñez Rebolo, 17