Poxa de bens inmobles: 26 de xuño do 2014

Anuncio de poxa BOP LUGO número 113 do 20 de maio de 2014
Celebración da poxa 26 de xuño do 2014, no Centro Social Uxío Novoneyra

Bens obxecto de poxa

 • Camiño Real, 85   [ ver pdf ] 
 • Dezaoito de Xullo, 104   [ ver pdf ]
 • Camiño Real, 108 - 1º   [ ver pdf 
 • Camiño Real, 122 - 3º  [ ver pdf ] 
 • Mazaira, 17 - 27   [ ver pdf ] 
 • San Eufrasio 110 - 4ºA   [ ver pdf ] 
 • Ronda das Fontiñas, 39 - 5ºA   [ ver pdf ] 
 • Campos Novos, 1 - Semisoto   [ ver pdf ] 
 • Milagrosa, 19 - Baixo   [ ver pdf  ] 
 • Bispo Aguirre, 3-5 - Soto 2  [ ver pdf ] 
 • Rinconada do Miño, 6 - Soto   [ ver pdf ] 
 • Azalea, s/n - Soto   [ ver pdf 
 • Pousadela, 19 - Baixo   [ ver pdf ] 
 • Avda. da Coruña, 394 - Baixo  [ ver pdf ] 
 • Pomar, s/n - Soto 1   [ ver pdf ]
 • Poeta Noriega varela, 26 - Soto   [ ver pdf ] 
 • Polígono Aceña de Olga, s/n - Soto   [ ver pdf ] 
 • Montirón, s/n   [ ver pdf ] 
 • Polígono nº 3.  Zona Paraday   [ ver pdf ] 
 • Polígono nº 3.  Zona Paraday. Bloque 3   [ ver pdf ] 

Directorio