Poxa de bens inmobles: 10 de decembro de 2015

Anuncio de poxa BOP LUGO número 264 do 17 de novembro de 2015
Celebración da poxa 10 de decembro de 2015, no Centro Social Uxío Novoneyra

Directorio