Axudas a Microempresas

O obxecto desta convocatoria é dinamizar a economía lucense a través do apoio a novos investimentos das microempresas así como fomentar a creación de emprego entre os colectivos máis desfavorecidos do municipio.

Poderán solicitar esta liña de axudas, dotada cun orzamento total de 450.000 € , as microempresas que teñan o seu domicilio fiscal dentro do municipio de Lugo, excluída a zona URBAN.

Para máis información sobre a convocatoria, consulte a documentación anexa.