Accións formativas para persoas estranxeiras

  • Asesoramento legal en materia de estranxeiría, esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo  FSE 2014-2020, OT9: “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”. 
  • Atención social: itinerarios de inclusión sociolaboral, esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo  FSE 2014-2020, OT9: “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”. 
  • Accións de alfabetización e mellora de competencias nas linguas da sociedade de acollida, esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo  FSE 2014-2020, OT9: “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”. 
  • Accións formativas dirixidas a acreditar o esforzo de integración, esta acción está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo  FSE 2014-2020, OT9: “promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.